Cách phân biệt dễ hiểu về Sổ Hồng và Sổ Đỏ

Trong lĩnh vực bất động sản, các thuật ngữ “Sổ Đỏ” và “Sổ Hồng” có thể đã quen thuộc đối với nhiều người. Nhưng để hiểu rõ ý nghĩa và sự khác biệt pháp lý của chúng, chúng ta sẽ tìm hiểu về những điểm khác biệt và giống nhau cơ bản giữa hai loại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản đất và các tài sản trên đất này..

Tính Quan Trọng của Sổ Hồng và Sổ Đỏ:

“Sổ Đỏ” và “Sổ Hồng” đều là những tài liệu chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản liên quan đến đất, tuân theo luật đất đai và các quy định liên quan của nhà nước Việt Nam. Tính quan trọng và tác động pháp lý của chúng khác nhau tùy theo các loại đất và khu vực sử dụng đất.

Thế nào là “Sổ Đỏ”?

Cách phân biệt dễ hiểu về Sổ Hồng và Sổ Đỏ

“Sổ Đỏ” là cách gọi của “Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất.” Bìa của tài liệu này thường có màu đỏ, và nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất ở khu vực nông thôn, như đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất ở nông thôn.

Thông thường, tài liệu này được cấp cho chủ hộ gia đình và xác nhận quyền sử dụng đất. Bìa màu đỏ đã dẫn đến cách gọi thân thuộc “Sổ Đỏ.”

Thế nào là “Sổ Hồng”?

“Sổ Hồng,” là cách gọi thông thường của “Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Nhà Ở và Quyền Sử Dụng Đất Ở.” Với bìa màu hồng, tài liệu này xác nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trong khu vực đô thị.

Người nhận đủ điều kiện có thể là cá nhân, vợ chồng, hộ gia đình và tổ chức. Bìa màu hồng đã dẫn đến cách gọi phổ biến là “Sổ Hồng.”

Cách phân biệt dễ hiểu về "Sổ Hồng" và "Sổ Đỏ"
“Sổ Hồng” khác “Sổ Đỏ” như thế nào?

So Sánh Tính Quan Trọng của 2 loại giấy trên:

Vấn đề về tính quan trọng của “Sổ Hồng” so với “Sổ Đỏ” thường được mọi người tìm hiểu, và nghĩ rằng “Sổ Hồng” ít quan trọng hơn “Sổ Đỏ”, liệu có đúng như vậy không?

Theo Điều 97 Luật Đất đai 2013, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất được cấp dựa trên một mẫu thống nhất trên toàn quốc. Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp hướng dẫn cụ thể cho các giấy chứng nhận này.

Các giấy chứng nhận được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009, chẳng hạn như “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,” “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở,” và “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở” dưới các luật về đất đai, nhà ở và xây dựng, vẫn có giá trị pháp lý.

Không yêu cầu chuyển sang các giấy chứng nhận mới trừ khi người dân tự nguyện lựa chọn.

Với những người đã nhận giấy chứng nhận trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 và muốn cập nhật chúng, quy trình liên quan đến việc chuyển sang giấy chứng nhận mới sẽ tuân theo quy định của Luật Đất đai.

Tóm lại, cả “Sổ Hồng” và “Sổ Đỏ” đều có giá trị pháp lý tương đương, khẳng định quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản Việt Nam.

📞 Liên hệ tư vấn thông tin Hotline: 096.4433.678 – Mr Phong

Tải báo giá

CÁC TỆP TÀI LIỆU
CỦA DỰ ÁN

  • Bảng giá mới nhất.pdf
  • Hình ảnh thực tế.pdf
  • Mặt bằng thiết kế.pdf
  • Chính sách bán hàng.pdf

ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

(*Chúng tôi cam kết không làm phiền nếu quý khách đã hết nhu cầu)