Bất động sản phía Tây Hà Nội: Nhiều tiềm năng nhưng vẫn còn thiếu vắng dự án thực sự đẳng cấp

Thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội đang “lên ngôi” bởi những tiềm năng vốn có cùng sự đầu tư nghìn tỷ vào cơ sở hạ tầng. Tuy vậy, thực trạng bất động sản phía Tây Hà Nội vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt nhiều dự án chưa đáp ứng được…